HOTLINE: 0906.247.468
  • Cơ sở 1: 145 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
  • Cơ sở 2: 97 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Kho hàng: số 36, ngõ 160, Hào Nam, Hà Nội
Trang chủ Kiến thức âm nhạc Ký Hiệu Quốc Tế Của Các Nốt Nhạc

Ký Hiệu Quốc Tế Của Các Nốt Nhạc

Ngay t? nh? chúng ta ?ã ???c h?c r?ng trong âm nh?c có 7 n?t nh?c ??, rê, mi, pha, son, la, si. Nh?ng ?ó là tên g?i theo phiên âm c?a ng??i Vi?t Nam. Theo chu?n qu?c t? thì các n?t nh?c ???c g?i tên theo các ch? cái Latinh và ???c b?t ??u b?ng n?t la.

A = La , B = Si, C = ?ô, D = Rê, E = Mi, F = Pha, G = Son

Hãy h?c thu?c nh?ng ký hi?u này b?i nó s? giúp b?n d? dàng h?c theo nh?ng tài li?u và giáo trình t? n??c ngoài. Shaun Alexander Jersey

Bài viết liên quan

Nhận ưu đãi 5% cho tất cả các loại nhạc cụ* và phụ kiện khi đến mua tại cửa hàng 

Xin mời điền thông tin liên hệ của bạn: